Eğitim Programlarımız

Kişisel Veri Farkındalığı ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Güvenliği Eğitimi
Akreditif Eğitimi
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) Eğitimi
Çek Hukuku Eğitimi
Dış Ticarette Akreditifli Ödeme Yönetimi ve Uygulamaları Eğitimi
Konkordato Davaları Eğitimi / Türkiye Bankalar Birliği
Senet (Bono) Hukuku Eğitimi
Ziynet Davaları Eğitimi
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Eğitimi
Avrupa Birliği Hukuku Eğitimi
Bilişim Suçları ve Uygulama Eğitimi
Boşanma Hukuku Eğitimi
Ceza Hukuku Eğitimi
Ceza Muhakemesi Hukuku ve Uygulaması Eğitimi
Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Hukuku
Franchise Sözleşmesi Uygulamaları Eğitimi
İcra İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları Eğitimi
İmza ve Temsil Hukuku Eğitimi
İngilizce Hukuk Terimleri Eğitimi-Seviye 1-6 (Basic Legal Concepts Education - Level 1-6)
Kişisel Verilen Korunması Hukuku Eğitimi
Sağlık Hukuku ve Disiplin Soruşturmaları Eğitimi
Sağlık Hukuku ve Uygulamaları Eğitimi
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sorumluğu Eğitimi
Satıcı - Tüketici İlişkilerinin Hukuki Yönetimi Eğitimi
Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Eğitimi
Sözleşmeler Hukuku ve Yapılan Hataların Önlenmesi
Uluslararası Hukuk ve Uygulaması Semineri
Kişisel Veri Farkındalığı ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Güvenliği Eğitimi Akreditif Eğitimi
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) Eğitimi Çek Hukuku Eğitimi
Dış Ticarette Akreditifli Ödeme Yönetimi ve Uygulamaları Eğitimi Konkordato Davaları Eğitimi / Türkiye Bankalar Birliği
Senet (Bono) Hukuku Eğitimi Ziynet Davaları Eğitimi
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Eğitimi Avrupa Birliği Hukuku Eğitimi
Bilişim Suçları ve Uygulama Eğitimi Boşanma Hukuku Eğitimi
Ceza Hukuku Eğitimi Ceza Muhakemesi Hukuku ve Uygulaması Eğitimi
Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Hukuku Franchise Sözleşmesi Uygulamaları Eğitimi
İcra İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları Eğitimi İmza ve Temsil Hukuku Eğitimi
İngilizce Hukuk Terimleri Eğitimi-Seviye 1-6 (Basic Legal Concepts Education - Level 1-6) Kişisel Verilen Korunması Hukuku Eğitimi
Sağlık Hukuku ve Disiplin Soruşturmaları Eğitimi Sağlık Hukuku ve Uygulamaları Eğitimi
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sorumluğu Eğitimi Satıcı - Tüketici İlişkilerinin Hukuki Yönetimi Eğitimi
Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Eğitimi Sözleşmeler Hukuku ve Yapılan Hataların Önlenmesi
Uluslararası Hukuk ve Uygulaması Semineri