Eğitim Programlarımız

Banka Avukatları İçin "Arabuluculukta Taraf Avukatlığı" Eğitimi
Banka Teminat Mektupları Eğitimi / Türkiye Bankalar Birliği
Bankacılar İçin Konkordato Davaları Eğitimi
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Eğitimi
Avrupa Birliği Hukuku Eğitimi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitimi
Banka Teminat Mektupları Eğitimi
Bankacılar İçin Sorunlu Krediler Eğitimi
Bankacılık Uygulamasında Akreditif Eğitimi
Bankacılık Uygulamasında Kefalet Eğitimi
Bilişim Kullanım Politikaları ve İşçi İşveren İlişkileri Eğitimi
Bilişim Sektöründe Personel Yönetimi Eğitimi
Bilişim Sektöründe Sözleşme Yönetimi Eğitimi
Bilişim Suçları ve Uygulama Eğitimi
Bilişim ve Teknoloji Hukuku Eğitimi
Boşanma Hukuku Eğitimi
Çek Hukuku Eğitimi
Ceza Hukuku Eğitimi
Ceza Muhakemesi Hukuku ve Uygulaması Eğitimi
Ceza Yargılama Hukuku Eğitimi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Çerçevesinde Yeni Temel Hukuk Eğitimi
Dış Ticaret Yönetimi Uzmanlık Programı
Dış Ticarette Akreditifli Ödeme Yönetimi ve Uygulamaları Eğitimi
Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Hukuku Semineri
Enerji Piyasaları Hukuku Eğitimi
Franchise Sözleşmesi Uygulamaları Eğitimi
Hasta Hakları ve Sorumluluğu Eğitimi
İcra İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları Eğitimi
İmza ve Temsil Hukuku Eğitimi
İngilizce Hukuk Terimleri Eğitimi-Seviye 1-6 (Basic Legal Concepts Education - Level 1-6)
İş Hukuku Eğitimi
Kişisel Verilen Korunması Hukuku (Danışman, Uygulayıcı ve Eğiticiler İçin)
Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi
Malpraktis Davaları Eğitimi
Sağlık Çalışanlarının Hak ve Sorumluluğu Eğitimi
Sağlık Hukuku Mevzuatı Eğitimi
Sağlık Hukuku ve Ceza Davaları Eğitimi
Sağlık Hukuku ve Disiplin Soruşturmaları Eğitimi
Sağlık Hukuku ve Tazminat Davaları Eğitimi
Sağlık Hukuku ve Uygulamaları Eğitimi
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sorumluğu Eğitimi
Sanal ortamda Şirket İtibarının Korunması Eğitimi
Satıcı - Tüketici İlişkilerinin Hukuki Yönetimi Eğitimi
Senet (Bono) Hukuku Eğitimi
Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Eğitimi
Sözleşme Hukuku İngilizce Programı
Sözleşmeler Hukuku Eğitimi
Sözleşmeler Hukuku ve Yapılan Hataların Önlenmesi Semineri
Uluslararası Hukuk ve Uygulaması Semineri
Uluslararası Ticari Kurallar ve Dış Ticaret Teknikleri Eğitimi (Temel Eğitim)
Yazılımlar ve Telif Hakları Eğitimi
Ziynet Davaları Eğitimi
Banka Avukatları İçin "Arabuluculukta Taraf Avukatlığı" Eğitimi Banka Teminat Mektupları Eğitimi / Türkiye Bankalar Birliği
Bankacılar İçin Konkordato Davaları Eğitimi Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Eğitimi
Avrupa Birliği Hukuku Eğitimi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitimi
Banka Teminat Mektupları Eğitimi Bankacılar İçin Sorunlu Krediler Eğitimi
Bankacılık Uygulamasında Akreditif Eğitimi Bankacılık Uygulamasında Kefalet Eğitimi
Bilişim Kullanım Politikaları ve İşçi İşveren İlişkileri Eğitimi Bilişim Sektöründe Personel Yönetimi Eğitimi
Bilişim Sektöründe Sözleşme Yönetimi Eğitimi Bilişim Suçları ve Uygulama Eğitimi
Bilişim ve Teknoloji Hukuku Eğitimi Boşanma Hukuku Eğitimi
Çek Hukuku Eğitimi Ceza Hukuku Eğitimi
Ceza Muhakemesi Hukuku ve Uygulaması Eğitimi Ceza Yargılama Hukuku Eğitimi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Çerçevesinde Yeni Temel Hukuk Eğitimi Dış Ticaret Yönetimi Uzmanlık Programı
Dış Ticarette Akreditifli Ödeme Yönetimi ve Uygulamaları Eğitimi Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Hukuku Semineri
Enerji Piyasaları Hukuku Eğitimi Franchise Sözleşmesi Uygulamaları Eğitimi
Hasta Hakları ve Sorumluluğu Eğitimi İcra İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları Eğitimi
İmza ve Temsil Hukuku Eğitimi İngilizce Hukuk Terimleri Eğitimi-Seviye 1-6 (Basic Legal Concepts Education - Level 1-6)
İş Hukuku Eğitimi Kişisel Verilen Korunması Hukuku (Danışman, Uygulayıcı ve Eğiticiler İçin)
Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi Malpraktis Davaları Eğitimi
Sağlık Çalışanlarının Hak ve Sorumluluğu Eğitimi Sağlık Hukuku Mevzuatı Eğitimi
Sağlık Hukuku ve Ceza Davaları Eğitimi Sağlık Hukuku ve Disiplin Soruşturmaları Eğitimi
Sağlık Hukuku ve Tazminat Davaları Eğitimi Sağlık Hukuku ve Uygulamaları Eğitimi
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sorumluğu Eğitimi Sanal ortamda Şirket İtibarının Korunması Eğitimi
Satıcı - Tüketici İlişkilerinin Hukuki Yönetimi Eğitimi Senet (Bono) Hukuku Eğitimi
Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Eğitimi Sözleşme Hukuku İngilizce Programı
Sözleşmeler Hukuku Eğitimi Sözleşmeler Hukuku ve Yapılan Hataların Önlenmesi Semineri
Uluslararası Hukuk ve Uygulaması Semineri Uluslararası Ticari Kurallar ve Dış Ticaret Teknikleri Eğitimi (Temel Eğitim)
Yazılımlar ve Telif Hakları Eğitimi Ziynet Davaları Eğitimi